Activiteiten

Tatoeëren en piercen bij evenementen

Tijdens evenementen in Nederland is het tatoeëren, piercen en aanbrengen van permanente make-up toegestaan. De organisatie moet zich dan wel houden aan de strenge regels van het Warenwetbesluit ‘Tatoeëren en piercen’ en de Warenwetregeling ‘Vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen’. Er zijn namelijk risico’s verbonden aan tatoeëren, piercen en permanente make-up.

Kleurenpoeder

Bij sommige evenementen (color runs) wordt gebruikgemaakt van kleurenpoeder. Daar wordt dan mee gegooid. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, waardoor het over het algemeen wordt ontraden om met (kleuren)poeder te gooien tijdens een evenement. Wil je toch gebruikmaken van kleurenpoeder bij een evenement? Neem dan de maatregelen die de GHOR adviseert.

Mud en obstacle run

Een mud en obstacle run is een hardloopevenement, waarbij het belangrijkste doel is om de deelnemers hun fysieke en psychologische grenzen te laten opzoeken. Neem voor zo’n run de juiste maatregelen, om de gezondheid en de veiligheid van de bezoekers en deelnemers niet in gevaar te brengen.

Dieren bij evenementen

Bij sommige evenementen zijn dieren aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan vogelshows, aan ponyrijden of aan het aaien van huis-, gezelschaps- of boerderijdieren. In al die gevallen is er kans op infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgebracht. Neem daarom maatregelen om gezondheidsrisico’s voor bezoekers en deelnemers te beperken.

Speel- en attractietoestellen

Voor sommige evenementen worden er speel- en attractietoestellen geplaatst. Zorg ervoor dat dat veilig gebeurt en dat de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

Autosport evenement (openbare weg en/of tijdelijk aangelegd circuit)

Jaarlijks worden er verschillende autosportevenementen georganiseerd. Dat kan op de openbare weg zijn, maar ook op een tijdelijk circuit dat speciaal voor het evenement is aangelegd. Zo’n circuit is doorgaans verhard met asfalt, beton, gravel of materiaal dat daarop lijkt. Er kleven een aantal risico’s aan, die je met maatregelen tot het minimum kunt beperken.

Ballonvaart, evenement met meerdere ballonnen

Wil je een evenement organiseren waar je ook een of meerdere ballonnen inzet voor een mooie ballonvaart? Dat kan! Zorg er dan wel voor dat de ballonvaarder zich aan de regels houdt en anticipeer op risico’s die bij een ballonvaart komen kijken.

Dinner in the sky

De activiteit Dinner in the sky is een vrij nieuwe activiteit. In Nederland hebben we daar nog weinig ervaring mee. Wel weten we welke risico’s er zijn en welke maatregelen je in ieder geval moet nemen. Lees die goed door voordat je een dinner in the sky organiseert.

Draf- en Rensport

Onder draf- en rensport verstaan we langebaan-draverijen en rennen, middenafstand-draverijen (minimaal 400 meter en maximaal 1500 meter) en kortebaandraverijen (minimaal 270 meter en maximaal 325 meter). Organiseer je een evenement met draf- en rensport? Neem dan de juiste maatregelen.

Drone evenementen

Of je een drone nu privé of professioneel gebruikt, je moet dat volgens de regels doen. Bekijk welke regels dat zijn en voorkom zo dat je drone onbestuurbaar raakt of bij een evenement in het publiek terechtkomt.

Motorcross

Aan motorcrosswedstrijden op een onverhard circuit zijn een aantal regels verbonden. Lees die door voordat je zo’n wedstrijd organiseert en neem de juiste maatregelen

Gazonmaaierrace

Een gazonmaaierrace is een snelheids- en/of behendigheidswedstrijd, die wordt gehouden op een permanente baan of op eentje die daarvoor tijdelijk is afgezet. De ondergrond is helemaal onverhard en van gras. Aan zo’n race zijn een aantal regels verbonden. Lees die door voordat je zo’n race organiseert en neem de juiste maatregelen