Belangrijk bij elk evenement

COVID-19

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht dat het virus onder controle blijft en de kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Ook nu we weer met meer mensen bij elkaar mogen zijn. Dat doen we door de standaard hygiënemaatregelen te hanteren. Daarnaast adviseren we extra hygiëne maatregelen.

Weersomstandigheden bij evenementen

Houd rekening met veranderingen in het weer. Koud weer of neerslag kunnen voor onderkoeling zorgen en als het hard waait vormen omvallende of wegwaaiende objecten een risico. Hitte kan bijvoorbeeld zorgen voor uitdroging of een hitteberoerte. Met de hitte-index kun je het risico daarop berekenen. Maak een veiligheidsplan. Geef daarin aan bij welk weertype je maatregelen neemt.

Bereikbaarheid en inrichting van het terrein bij evenementen

Het terrein van een evenement moet goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Daarnaast moet je als organisator ook voor de inrichting van dat terrein een aantal maatregelen nemen.

Medische hulpverlening en gezondheid

Als organisator van een evenement ben je zelf verantwoordelijk voor het organiseren van medische hulpverlening op het evenement. Het is daarom belangrijk dat je nagaat welke risico’s het evenement met zich meebrengt, zodat je de medische hulpverlening daar op af kunt stemmen. Op deze manier kunnen de bezoekers genieten van een veilig en gezond evenement. Bij alle evenementen is een EHBO-trommel A noodzakelijk.

Bluswater en blusmiddelen

Bij elk evenement moet er minimaal één blusmiddel aanwezig zijn. Er zijn extra blusmiddelen nodig zodra er activiteiten zijn met open vuur, bakken en frituren, gebruik van tenten, marktkramen of gasflessen. Ook zijn er regels voor bluswater op een evenemententerrein.

Geluid- en gehoorschade tegengaan

Als oren langdurig worden blootgesteld aan (te) harde muziek, neemt de kans op gehoorschade toe. De eerste symptomen zijn oorsuizingen. Dat merk je pas als je de ruimte met harde muziek verlaat. Uit onderzoekt blijkt ook dat meer dan 80% van de bezoekers het geluidsniveau vaak te hard vindt staan. Neem als organisator daarom maatregelen om gehoorschade te voorkomen of tot een minimum te beperken.