GEZOND & VEILIG EVENEMENT

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden helpen, samen met de aangesloten gemeenten, het bewustzijn en de kennis omtrent risico's bij de inwoners van onze regio te vergroten. Samen werken we aan een gezonde en veilige leefomgeving.