Water en watervoor-zieningen

Tijdelijk waterpunt

Bij evenementen kan het nodig zijn dat je een tijdelijk waterpunt aanlegt, omdat er geen vast waterpunt is. Dat water kun je dan bijvoorbeeld gebruiken als spoelwater voor de bar, om eten en drinken mee te bereiden, als drinkwater, om handen te kunnen wassen, om te kunnen douchen, om schoon te maken, als spoelwater voor de toiletten, enz. Je moet je bij een tijdelijk waterpunt aan een aantal regels houden en de juiste maatregelen treffen.

Legionellapreventie

Organiseer je een evenement met een tijdelijk waterpunt? Of komt er tijdens je evenement waternevel vrij door bijvoorbeeld douches of bubbelbaden? Dan is er een verhoogd risico op een legionellabesmetting en ben je verplicht om maatregelen te treffen. Dat noemen we legionellapreventie. De organisator van het evenement is daarvoor verantwoordelijk.

Tijdelijk (niet gecontroleerd) zwemwater

Het kan zijn dat je een evenement organiseert met natuurwater dat niet wordt gecontroleerd zoals (polder)sloten, meren of havens. Denk aan evenementen als cityswim wedstrijden, survival runs of mudruns. Natuurwater geeft een verhoogd risico op overdracht van infectieziekten. Door ziekmakende bacteriën of virussen, die van nature in het water voorkomen, kunnen gezondheidsklachten optreden. Zorg als organisator van een evenement voor goede hygiëne en neem de juiste maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Ga na of die hoog genoeg is en tref maatregelen.

Tijdelijk zwembad

Wanneer bij een evenement een voor deelnemers of bezoekers toegankelijk zwembad, jacuzzi of iets dergelijks wordt geplaatst dan is er sprake van een tijdelijke zwemwaterinrichting. Voor zwembaden dieper dan 0,5 meter en een wateroppervlakte van minimaal 2 m² gelden wettelijke eisen. Er bestaan tevens richtlijnen welke voor alle tijdelijke zweminrichtingen gelden.